Varmetilførsel

En grunnregel er at hvis man øker tørkeluften med 4 grader, så dobler du tørkeeffekten pr. kubikk luft. For best mulig tørkeresultat anbefales derfor tilførsel av varmluft i tørkeprosessen.

Lasco har et eget produktprogram for varmluftstilførsel. Dette kan gjøres med Lasco’s egne biofyringsanlegg for varmluft eller ved hjelp av varmeveksler for varmt vann fra et flisfyringsanlegg. Fyringskjeler kan leveres både for ved, flis og pellets.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner