Næringstilbygg hos Lom Bryggeri

Bli med til Lom Bryggeri! Her driver Olav og Jon Are Grjotheim allsidig næring, med bryggeri og gårdsutsalg. For å møte etterspørselen har det vært behov for å utvide produksjonskapasiteten, og nylig tok de i bruk nye lokaler.

Tilbygget til bryggeriet er levert av Fjøssystemer Bygg, som har tilpasset bygget til den lokale byggeskikken og eksisterende bygningsmasse.

Hovednæringa på garden er Lomb Bryggeri, etablert i 2016, og fra den spede begynnelse har produksjonen økt jamt og trutt. I tillegg får vi se hvordan restproduktene fra bryggeriet blir foredla til skinke og andre godsaker fra grisene Jon Are har på friland i nærheten av bryggeriet!

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner