Gårdbruker selvforsynt med miljøvennlig energi – solenergi, vedfyring og bergvarme

Gårdbruker Erik Wedum på Lillehammer har tatt grep for å bli mer selvforsynt med energi. Ved å kombinere solenergi, vedfyring og bergvarme har han satt sammen et avansert energisystem som gjør ham mindre avhengig av strømnettet.

Hvis strømmen skulle bli borte, så overtar nødstrømsaggregatet automatisk. Hjertet i systemet er to varmtvannstanker på 3.000 liter hver, som fungerer som et «blått batteri». Solenergi fra et 50 kW solcelleanlegg på taket av fjøset, vedfyring og bergvarme brukes til å varme opp vannet i tankene. Varmen fra tankene kan deretter brukes til å varme opp bolighusene på gården.

Gårdbrukeren har også mulighet til å selge overskuddsstrøm til nettet. Dette gir ham en ekstra inntekt og bidrar til å gjøre energisystemet mer lønnsomt.

Systemet er et eksempel på hvordan innovative løsninger kan brukes til å gjøre gårdsbruk mer bærekraftige. Det er også til inspirasjon for andre gårdbrukere som ønsker å ta grep for å bli mer selvforsynt med energi.

Les mer om biovarme.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner