Nå kan du utvide sikkerheten i fjøset med SafeGuard

– lav investering med høy sikkerhet!

 • Fleksibel løsning som kan bygges i ulike versjoner og sammen med annen type utstyr på markedet
 • Inntil to personalinnganger og to frittstående gjerder
 • Dobbeltsikret tilbakestilling av systemet etter driftsstans
 • Servicebryter for utførelse av raske arbeidsoppgaver (max 30 minutter) i «rød sone»
 • All betjening kan utføres av én person
 • Markedets beste HMS løsning for sikring av din fôrsentral, sertifisert ihht EU-direktiv 2006/42/EC samt NS-EN ISO 13849-1:2015 og EN ISO 13857:2008
Nå kan du utvide sikkerheten i fjøset med SafeGuard

  Kontakt oss

  Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner