Fjøssystemer takutlegger

Fjøssystemer sin takutlegger for storfe, er en enkel men samtidig driftssikker metode for å transportere grovfôr eller fullfôr fram til fôrbrettet/dyra på. Takutleggeren transporterer fôret fra fortrinnsvis en stasjonær BvL fullfôrmikser eller en fylltømmer.

Fjøssystemer takutlegger

Vår takutlegger er fleksibel ift. å håndtere ulik bredde og lengde på fôrbrettet, samt å kunne tildele den enkelte dyregruppe riktig mengde med fôr. Det kan settes opp slik at det håndterer alle de grupper av dyr en har i fjøset. Justering av formengde per gruppe gjøres enkelt på styringsskjermen.  Dyra skal ha nok fôr –men samtidig må tildeling/fôropptak harmoniseres slik at det alltid er ferskt fôr tilgjengelig til dyra.

Takutleggeren kan tilpasses for utfôring på en eller begge sider av båndet – og kan programmeres til å starte utfôring når du måtte ønske dette. Spesielt i besetninger med mjølkerobot, er automatiske utfôringssystemer anbefalt for å sikre tildeling av fôr gjennom døgnet – da dette gir bedre kutrafikk og jamnere besøk i mjølkerobot. Med en helautomatisk fôringslinje fra Fjøssystemer får du et driftssikkert system, som gir deg fleksibilitet og en bedre arbeidseffektiv hverdag. Samtidig får dyra tildelt ferskt fôr flere ganger i døgnet som gir grunnlag for en mere optimal produksjon i ditt fjøs.

FS Bandfôring: Fjøssystemer har utviklet applikasjonsstyring for mobiltelefon. Med denne løsningen kan en styre fôringstider og fôringsmengder også om en er borte fra gården.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner