søk

Fjøssystemer Vest AS

Tjemslandsmarka 1
4360 Varhaug

Tel: 02634

Vi dekker Vest-Agder, Rogaland og Hordaland.

Ivar Mellemstrand
Småfe, ungdyr og ammeku
ivar@nullfjossystemer.no
901 55 362

Ruben Prestegård Lende
Storfe, småfe og gris Rogaland og Vest-Agder
ruben@nullfjossystemer.no
404 73 278

Kjetil Slettebø
PERMISJON – Storfe
slettebo@nullfjossystemer.no
900 78 146

Kristian Skjerve
Storfe og småfe Nord-Rogaland og Hordaland
skjerve@nullfjossystemer.no
993 71 219

Tom Inge Horpestad
Storfe
tom@nullfjossystemer.no
483 07 210

Ovar Heine Njærheim
Prosjektleder og salg fjørfe
ovar@nullfjossystemer.no
917 07 337

Roy Erik Hetland
Storfe og småfe Nord-Rogaland
royerik@nullfjossystemer.no
905 37 158

Morten Helliesen
Servicesjef Fjøssystemer Vest
morten@nullfjossystemer.no
400 19 765

Øyvind Vigre
Service Big Dutchman
oyvind@nullfjossystemer.no
976 56 780

Jimmy Ueland
Service fjørfe
jimmy@nullfjossystemer.no
900 94 830

Virmantas Zemaitaitis
Montør
virmantas@nullfjossystemer.no
950 11 766

Jan Narve Bore
Montør
jan@nullfjossystemer.no
416 90 732

Bjørnar Høyland
Montør / prosjektstøtte storfe.
bjornarh@nullfjossystemer.no
901 50 707

Almantas Swmukevicius
Montør

974 69 239

Trond Raugstad
Montør / prosjektstøtte storfe
traugstad@nulloutlook.com
928 02 509

Raimonda ZemaitaitienE´
Montør
raimonda0701@nullgmail.com
925 12 122

Pawel Wlodarczyk
Montør
wlodarczykp80@nullgmail.com
412 67 420

Jan Ove Dybing
Daglig leder
janove@nullfjossystemer.no
995 88 395

Kjetil Olsen
Produktsjef Norge
kjetil@nullfjossystemer.no
994 46 840

Geir Birkeland
Tegning og planlegging
geir@nullfjossystemer.no
901 82 676

Anne Gro Årrestad
Økonomi
anne2@nullfjossystemer.no
902 54 583

Erik Stenumgaard
Servicesjef Norge
erik@nullfjossystemer.no
489 98 055

Arild Vagle
Varemottak/lager
arild@nullfjossystemer.no
906 11 030

Kjetil Pollestad Vesthovde
Lagerleder
vesthovde@nullfjossystemer.no
907 16 771