Automatisk hev- og senkeport

Bedre tilværelse for lavt rangerte kyr.

Automatisk hev- og senkeport

Arbeidsbesparende: 

Med automatiske hev- og senkeporter, kan du enkelt lage et midlertidig avstengt venteområdet for lavt rangert kyr eller kyr som skal tilvennes melking i robot. Før dyrene inn i venteområdet og steng porten. Nå kan de utvalgte kyrne besøke roboten i fred og ro, uten å være redde for å bli jaget vekk av dominante kyr. Etter at alle kyrne i venteområdet har blitt melket, vil porten åpne seg automatisk og det er igjen tilgang til roboten for resten av kyrne i besetningen. 

Enkelt:

Styring av portene er veldig enkelt. Det kan gjøres via pekeskjermen på melkeroboten eller via en egen fjernkontroll. Den kan også styres med en knapp på selve porten. Med fjernkontrollen kan en eller flere porter styres på avstand og gjør det enkelt velge og jage inn de kyrne som skal melkes. Siden porten åpnes automatiske når alle kyrne i venteområdet er melket, er risikoen for å glemme å åpne venteområdet igjen ekskludert.

Dyrevennlig:

De automatiske portene gir mulighet til å skape et midlertidig venteområdet og finne den optimale balansen mellom å forebygge undertrykkelse av lavt rangerte kyr i besetningen, og forstyrrelse av kutrafikken. Lavt rangerte kyr kan melkes uforstyrret og ingen hindringer sperrer veien til roboten når det ikke er nødvendig.

Styrt port for delt inngang:

Denne porten brukes der det er inngang til roboten fra to områder, for eksempel der det er adskilt velferdsavdeling. Porten har en tykkluftstyrt sylinder som hindrer kyrne i å skyve den opp med egen kraft. Porten styres ved hjelp av pekeskjermen på roboten, hvor det er mulig å gi kyr fra ett område prioritet framfor det andre. En fotocelle registrerer når ei ku vil inn i roboten og åpner porten. Etter at kua er melket, er det igjen tilgang til roboten for de andre kyrne. 

I fjøs med velferdsavdeling, hvor det også er installert hev- og senkeport, er det nødvendig å installere en styrt port ved inngangen til roboten for å få full nytte av automatikken i systemet. Da kan en for eksempel gi prioritet til kyrne i ventearealet, framfor kyrne i velferdsavdelingen.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner