Drikkekar og vannopplegg for storfe

Ei melkeku i produksjon drikker mer enn 100 liter vann i døgnet. For kjøttfe, kan man regne omtrent halvparten av melkekuas behov.

For at besetningen skal få i seg nok væske, er det viktig med tilstrekkelig antall kar. Plassering av karene er også viktig, og det må være drikkekar i umiddelbar nærhet av melkerobot.

Enkeltkar

Enkeltkar benyttes ofte i trange overganger, integrert i bingeskiller og ved fôrbrett. De er tilgjengelige både som nippelkar og som flottørkar. Vi har også frostsikre enkeltkar.

Drikketraug

Drikketraug har større kapasitet enn enkeltkar, og finnes som enkle, doble og langtraug. Langtraug kan enten festen på vegg, eller på gulv. En type har dreneringsplugg i bunn, mens en annen har tippfunksjon.

Som frostsikring kan vi levere sirkulasjonsanlegg og varmekabler på tilførsel samt varme i kar.

Røropplegg

Vi har rørdeler som du selv kan montere. Lette plastrør, og klikkoblinger gjør vannopplegget svært enkelt å tilpasse.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner