Plansilo

Å utnytte grovfôret best mulig er en nøkkelfaktor i alle produksjoner basert på drøvtyggere. Da er effektiv innhøsting og god ensilering viktig. Sammen med Steinar Myhre AS tilbyr vi plansiloelementer.

Plansilo
Plansilo med elementer fra Vinninga Cementvarufabrik AB. Foto: Vinninga Cementvarufabrik AB

Vi leverer kostnadseffektive siloer direkte fra Vinninga Cement i Sverige over hele Norge. Siloene består av T-elementer med 3 meters høyde som monteres rett på ferdig avrettet underlag, uten støping av sokkel eller nedgravde fundamenter.

Plansiloelementene kan leveres komplett med montering og støpearbeid, eller som selvmontasje av kunde.

Gjennomkjøring eller tett ende

Siloene kan bygges ut senere og elementene kan benyttes for å bygge ut eksisterende siloer av de fleste fabrikat. Siloene er dimensjonert for tråkkemaskin på 20 tonn. Dette er en silo du enkelt setter opp selv og på den måten får du ett svært rimelig anlegg. Du kan velge silo med gjennomkjøring eller tett ende.

Vi har over 10 års erfaring med denne typen plansilo, som er markedsledende i sitt segment. Vårt Smart Fôring team bistår med teknisk og agronomisk rådgiving når en vurderer overgang til plansilo.

Ta kontakt med oss for et godt tilbud på plansilo, vi leverer over hele landet!

Fordeler og ulemper med plansilo

I episode 35 av vår podkast diskuterte vi både fordeler og ulemper det er ved å gå fra rundballer til plansilo. I studioet var Andrè Stenumgård (konsernsjef i Fjøssystemer Gruppen), Jan Erik Glåmen (plansiloekspert) og Espen Myhre (Steinar Myhre AS).

Vi besøker plansiloer rundt om i Norge
Professor Harald Volden (NMBU, Tine), melkeprodusent Peder Dobloug og fôringsrådgiver Søren Lund (Fjøssystemer) diskuterer utfordringer rundt sterkt gress og høyt proteininnhold i plansilo, viktigheten av riktig kuttelengde for å unngå luftlommer under pakkinga og hvordan dette gir utslag i fôrforbruket. De ser også på bruken av snitta halm som fôr og hvilke fordeler det gir.
Revuro Samdrift delte i 2021 tall og erfaringer med bruk av plansilo etter ett år. Ved å ikke legge rundballer, sparer de årlig ca kr 50.000,- bare i plastkostnader! Søren Lund gir tips om hvordan man unngår de typiske feilene som kan føre til varmegang i siloen.
Hør Knut Flatebø fortelle om hvorfor plansiloen har vært en viktig faktor for effektivitet og suksess i drifta.
Bygging av plansilo

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner