FS luftomrøring

Systemet tilfører gjødselen luft via dyser montert i kjellergulvet.

FS luftomrøring

Rotasjonsventilen sørger for at alle deler av kjelleren blir tilført luft seksjonsvis i forhåndsprogrammerte intervaller. Ved å tilføre luft til gjødselen vil en oppnå en boble-effekt som holder massen opprørt til enhver tid uten skorpedannelse. Gjødselmassen vil på grunn av dette være homogen, dvs at ved tømming vil alle lass ha samme konsistens og innhold av næringsstoffer.

Systemet består av følgende komponenter:

 • SSR80 Kompressor
 • Styring
 • Rotasjonsventil
 • Rørdeler og festemateriell

Fordeler ved systemet:

 • Ikke behov for traktor til røring av gjødsel
 • Økt innhold av plantetilgjengelige næringsstoffer (Nitrogen og ammoniumnitrat)
 • Eliminerer faren for skadelig gassutvikling (ingen skorpedannelse)
 • Gjødselen holdes i en homogen konsistens med likt innhold av næringsstoffer fra lass til lass
 • Konsistensen på gjødselen er ideell i kombinasjon med slangespreder og lignende utstyr
 • Forsøksfelt viser raskere gjenvekst av gress som er gjødslet med luftmikset gjødsel
 • Reduserte kostnader til innkjøpt gjødsel
FS luftomrøring

Det perfekte anlegget til omrøring av husdyrgjødsel!Med luftomrøring fra Dairypower og Fjøssystemer oppnår du følgende fordeler:- Ingen fare for gass- Sikkerhet for folk og fe.- Store besparelser på diesel og timer til opprøring.- Miljøvennlig, både mtp energiforbruk til drift av anlegget og økt næringsinnhold i gjødsla.- Redusert behov for innkjøpt gjødsel.- Gjødsla er alltid opprørt og homogen- Ikke avhengig av rett vær i forbindelse røring og utkjøring av gjødsel.- Mindre fordampning av ammoniakk pga mer tyntflytende gjødsel som følge av mindre innhold av fiber.- Ikke gjødsel som klistrer seg til bladverket.- Mer tyntflytende gjødsel som tas raskere opp i jorda.- Hurtigere opptak av næringstoffer i planterøttene.Kan monteres i alle former for gjødsellager, kjeller og utvendige kummer.Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere for mer info og et godt tilbud!

Gepostet von Fjøssystemer am Donnerstag, 19. März 2020

  Kontakt oss

  Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner


  https://www.fjossystemer.no/storfe-kategori/gjodselhandtering/fs-luftomroring/