FS luftomrøring

Energieffektivt slurry-anlegg som tilfører gjødselen luft via dyser montert i kjellergulvet.

Rotasjonsventilen sørger for at alle deler av kjelleren blir tilført luft seksjonsvis i forhåndsprogrammerte intervaller. Ved å tilføre luft til gjødselen vil en oppnå en boble-effekt som holder massen opprørt til enhver tid uten skorpedannelse. Gjødselmassen vil på grunn av dette være homogen, dvs at ved tømming vil alle lass ha samme konsistens og innhold av næringsstoffer.

Systemet består av følgende komponenter:

 • SSR80 Kompressor
 • Styring
 • Rotasjonsventil
 • Rørdeler og festemateriell

Fordeler ved systemet:

 • Energieffektivt
 • Ikke behov for traktor til røring av gjødsel
 • Økt innhold av plantetilgjengelige næringsstoffer (Nitrogen og ammoniumnitrat)
 • Eliminerer faren for skadelig gassutvikling (ingen skorpedannelse)
 • Gjødselen holdes i en homogen konsistens med likt innhold av næringsstoffer fra lass til lass
 • Konsistensen på gjødselen er ideell i kombinasjon med slangespreder og lignende utstyr
 • Forsøksfelt viser raskere gjenvekst av gress som er gjødslet med luftmikset gjødsel
 • Reduserte kostnader til innkjøpt gjødsel
Slurry-anlegg er svært kostnadseffektivt og gjør våronna til en lek. Hør Visteroa Samdrift sin erfaring så langt.
https://youtu.be/LvWjwqMw674

  Kontakt oss

  Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner