Etefronter for løsdrift

Valg av type front, avhenger av dine behov for inspeksjon og ikke minst av hva du fôrer med.

Etefronter for løsdrift
Fangfront Safety IV
Fangfront

I løsdriftsfjøs er det stadig behov for å undersøke, behandle eller inseminere dyr. Dette er arbeid som er forbundet med en viss risiko. Derfor er fangfront blitt vanlig i norske fjøs. I melkefjøs brukes fangfront gjerne i sykebinger/velferdsavdelinger og i kvigeavdelinger. I ammekufjøs er det stort sett kun fangfront som brukes. I ammekubesetninger gir fangfronten også mulighet for individuell foring av kraftfor. Dette forutsetter at alle dyr har sin egen eteplass.

Skråfront og rørfront 

Skråfronten er mye brukt i Norge. Den er effektiv mot inndraging av fôr på skrapeareal og spalter. I «fullfôrregimer» TMR, kan gjerne rørfronter benyttes, da problemet med inndraging av godt snitta og miksa fôr er langt mindre.


Last ned katalogen fra Jourdain

Melkeprodusent Steinar Østgård er alene i fjøset og valgte derfor fangfront fra Jourdain på hele melkesida.
Fagansvarlig storfe, Anders Bergum, demonstrerer Jourdain fangfront og Fjøssystemers egen sikkerhetsbrakett.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner