Etefronter for løsdrift

Valg av fronttype avhenger av dine behov for inspeksjon og fôrtype.

Etefronter for løsdrift
Fangfront

I løsdriftsfjøs er det stadig behov for å undersøke, behandle eller inseminere dyr. Dette er arbeid som er forbundet med en viss risiko. Derfor er fangfront blitt vanlig i norske fjøs. I melkefjøs brukes fangfront gjerne i sykebinger/velferdsavdelinger og i kvigeavdelinger. I ammekufjøs er det stort sett kun fangfront som brukes. I ammekubesetninger gir fangfronten også mulighet for individuell foring av kraftfor. Dette forutsetter at alle dyr har sin egen eteplass.

Skråfront og rørfront 

Skråfronten er mye brukt i Norge. Den er effektiv mot inndraging av fôr på skrapeareal og spalter. I «fullfôrregimer» TMR, kan gjerne rørfronter benyttes, da problemet med inndraging av godt snitta og miksa fôr er langt mindre.

Comfort Plus: ergonomisk etefront for ku

Comfort Plus er en etefront designet med fokus på ergonomi, både når det gjelder utforming og materialvalg. Den buede fronten følger kua sin naturlige kroppsform når den står ved fôrbrettet og spiser. Dette eliminerer risikoen for trykkskader, selv om kua strekker seg langt frem for å nå fôret.

Fronten tilbyr også stor fleksibilitet når det gjelder antall eteplasser. Hver enkelt spile, som definerer en eteplass, monteres enkelt på et liggende, oktogonalt rør. Spilene kan monteres helt inntil vegg eller stolpe, og de forhindrer effektivt at kyrne beveger seg sidelengs, noe som bidrar til et roligere og mer fredelig fôringsmiljø.


Last ned katalogen fra Jourdain

Melkeprodusent Steinar Østgård er alene i fjøset og valgte derfor fangfront fra Jourdain på hele melkesida.
Fagansvarlig storfe, Anders Bergum, demonstrerer Jourdain fangfront og Fjøssystemers egen sikkerhetsbrakett.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner