Kraftfôrstasjon for storfe

Lely Cosmix er en kraftfôrautomat for individuell kraftfôrtildeling. I de fleste fôrregimer vil det være nyttig med en eller flere kraftfôrstasjoner for individuell tildeling utover det som gis i melkeroboten. Hyppig tildeling av kraftfôr i mindre porsjoner bidrar til stabil pH i vomma og bedre utnyttelse av fôret.

Kraftfôrstasjon for storfe

Lely Cosmix er koblet til T4C nettverket, og daglig rasjon til hvert individ oppdateres automatisk. Umiddelbart etter identifikasjon, vil det derfor bli avgjort om kua har adgang til å spise kraftfôr samt hvor mye den eventuelt skal få. T4C systemet lar deg dessuten regulere kraftfôrtildelinga basert på melketider. For å stimulere kua til å gå til roboten oftere kan du utelate tildeling i Cosmix når det er tid for å bli melket. Utfôringshastigheten er tilpasset hver ku, så du unngår fôrspill.

En kraftfôrautomat kan også benyttes i kvigeavdelinger. Du vil da få kontroll over kraftfôrtildeling, samt at de ved besøk i automaten får avlest sitt aktivitetsnivå. Cosmix kan fås med inntil 4 fôrslag, og identifikasjon tilpasset din robot.

Kraftfôrstasjonen er tilgjengelig både med og uten bakport.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner