Liggebås for storfe i løsdrift

En god liggebås er viktig. Den skal være tilpasset kua sin naturlige adferd, både i forhold til lengde og bredde, liggestilling og reisning. En korrekt utformet og justert liggebås virker positivt på kuas produksjonsevne og renslighet.

Liggebås for storfe i løsdrift
Båsene kan enkelt settes inn i eksisterende betonggulv

Våre mest brukte liggebåser er:

Melkeku og kjøttfe:
  • Relax, stolpefri liggebås.
  • Kondor, stolpefri liggebås.
  • US BLS, skiller som festes rett på stolper.
  • US Click, skiller som festes på tverrør.
Ungdyr og kalv
  • US Click og Euro Click. Skillene festes på tverrør. 

Se vår katalog her


Melkeprodusent Jan Erik Lisjordet forklarer hvorfor fôringsliggebås er en god løsning for de som har et godt båsfjøs og som skal bygge om til løsdriftsfjøs.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner