søk

Fjøssystemer Midt Norge AS

Laksørveien 27
7300 Orkanger

Tel: 02634 – midt@nullfjossystemer.no

Vi dekker Nordmøre/Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
Melketeknikk Midt Norge (Lely Center Orkanger) er et heleid datterselskap som håndterer alt salg av Lely utstyr.

Vi har også et avdelingskontor i Steinkjer:
Sjøfartsgata 12
7714 Steinkjer

Bård Tore Berntsen
Sau og kjøttfe
bard@nullfjossystemer.no
901 62 935

Bjørn Åge Fjeset
Gris og fiskeoppdrett
fjeset@nullfjossystemer.no
950 88 849

Eivind Baustad
Lager/Service Sømna
eivind@nullfjossystemer.no
952 04 216

Glenn Peter Knædal
Småfe og storfe, Troms
glenn@nullfjossystemer.no
479 09 422

Jørn Elnes
Storfe og gris
jorn@nullfjossystemer.no
915 92 927

May Rita Olsen
Prosjektleder
may@nullfjossystemer.no
477 60 252

Lars Petter Bartnes
Salg imek storfe
larspetter@nullfjossystemer.no
900 84 576

Sverre Haugnes
Lagersjef
sverre@nullfjossystemer.no
926 12 332

Tommy Lystad
Fagsjef fjørfe
tommy@nullfjossystemer.no
958 10 310

Liv Hege Berntsen
Prosjektleder
liv@nullfjossystemer.no
909 60 423

Magnus Ness
Fagkonsulent storfe
magnus@nullfjossystemer.no
913 41 906

Kristoffer Skavhaug
Storfe, Troms
kristoffer@nullfjossystemer.no
900 67 756

Christer Moen
Prosjektleder biovarm
christer.moen@nullfjossystemer.no
951 75 011

Halle André Løkeland
Storfe, Helgeland
halle@nullfjossystemer.no
977 39 795

Sigbjørn Kirkeeide
Storfe, Nord Vest
sigbjorn@nullfjossystemer.no
995 60 810

Roar Ole Husetuft
Storfe, Nord Vest
roar@nullfjossystemer.no
917 55 586

Sigmund Ness
Selger/ prosjektkoordinator Storfe
sigmund.ness@nullfjossystemer.no
912 46 545

Arnt Ulkestad
Daglig leder Melketeknikk Midt-Norge
arnt@nullfjossystemer.no
948 79 701

Andras Gulacsi (Harstad)
Service Lely
adras@nullworktek.no
902 44 855

Frode Bratberg
Montasje og service
frode@nullfjossystemer.no
975 18 524

Jøran Kirkholt
Serviceleder Lely
joran@nullfjossystemer.no
970 68 480

Jørgen Bjørnås
Service Lely
jorgen@nullfjossystemer.no
472 39 903

Lars Landrø
Servicesjef Lely
larsl@nullfjossystemer.no
476 44 274

Magne Landrø
Servicetekniker
magne@nullfjossystemer.no
996 02 740

Johan Hermstad
Montasje og service
johan@nullfjossystemer.no
918 74 743

Tore Lindberg
Service Lely
lindberg@nullfjossystemer.no
917 69 314

Ulf Orrem
Service Lely
ulf@nullfjossystemer.no
469 18 202

Christer Andre Haug
Prosjektleder fjørfe / NK Service
christer@nullfjossystemer.no
407 64 935

Ivar Martin Hårstad
Servicesjef FS
haarstad@nullfjossystemer.no
478 29 276

Raymond Bjørgan
Service Lely
raymond@nullfjossystemer.no
922 78 077

Bjørnar Myhr
Servicetekniker
bjornarm@nullfjossystemer.no
975 73 823

Jørgen Flatås Wibe
Service Lely
jorgen.wibe@nullfjossystemer.no
903 65 140

Olav Finnset
Montasje og service
olav@nullfinnset.no
979 52 741

Magnar Johnsen (Harstad)
Montasje og service
magnar@nulljohnsen.ac
471 72 504

Andras Gulacsi (Harstad)
Service Lely
adras@nullworktek.no
902 44 855

Stian Amundsen Anshus
Service Lely
stiana@nullfjossystemer.no
902 31 593

Knut Fenne
Servicetekniker (Nord Vest)
knutf@nullfjossystemer.no
928 55 704

Johnny Tøndel
Montasje og service
johnny@nullfjossystemer.no
958 68 057

Torje Mathisen
Montasje og service
torje@nullfjossystemer.no
905 55 120

Pål Austheim Kne
Montasje og service
pal@nullfjossystemer.no
406 95 240

Lars Folvik
Daglig leder
lars@nullfjossystemer.no
916 88 226

Terje Voldsrud
Økonomisjef
terje@nullfjossystemer.no
901 59 360

Erik Stenumgaard
Servicesjef Norge
erik@nullfjossystemer.no
489 98 055

Kjetil Olsen
Produktansvarlig FS alle avdelinger
kjetil@nullfjossystemer.no
994 46 840