Ventilasjonsstyring i grisehus

En god ventilasjonsstyring er helt essensiell for et godt fjøsmiljø. Big Dutchmans klimacomputere sørger for et perfekt samspill mellom luftinnslipp og luftavsug.

Ventilasjonsstyring i grisehus
MC135pro og MC235pro

MC135/235 gir deg mulighet til å styre temperaturen enkelt og nøyaktig. Computeren er utstyrt med et minnekort som gjør installasjon av ny software enkel. I tillegg kan det tas backup av gjeldende innstillinger. Et stort display gir deg rask tilgang til all nødvendig informasjon, samt presenterer dette på en oversiktlig måte, blant annet grafisk. Systemet er bygget opp som et modulært system, det vil si at det er enkelt å utvide anlegget. 

MC378 Nødopplukk

MC378 kan leveres som temperaturstyrt eller on/off nødopplukk.  Systemet slår inn ved svikt i ventilasjonsanlegget, som f.eks. ved strømbrudd.

MC378T er et temperaturstyrt system for nødopplukk, som sikrer overlevelse ved svikt i ventilasjonssystemet. MC378 har 24V strømforsyning, med innebygget batteri og lader , og en separat temperaturmåler. Temperaturen hvor systemet slår inn på er manuelt justerbar. Dette gjør at ved svikt i ventilasjonsanlegget, åpner ventilene gradvis etter som temperaturen øker i rommet.

MC378M on/off, benyttes i hus med diffus ventilasjon.

AC210 Alarmanlegg

AC210 er et fleksibelt alarmanlegg som lett tilpasses produsentens behov. Denne leveres i tre varianter; Basis, Fastnett og GSM.

Den «lever sitt eget liv» uavhengig av hvilke type ventilasjonsstyringer som finnes. Den bruker egne temperaturfølere (en pr. rom) og skal derfor ikke kobles til eksisterende ventilasjonsstyringer. AC210 kan overvåke temperaturen i 10 avsnitt. Alternativt kan hver inngang velges av/på slik at den kan benyttes til å varsle ved tom silo, fastkjørte kjeder, feil på oljefyr osv. Den er utstyrt med et stort display som viser temperaturen samt alarmstatus for hver inngang.

AC210 Basis: 

Dette er en enkel gårdsalarm, med lokal alarmering ril sirene eller blinklys.

AC210 Fastnett:

Denne avgir alarm til telefon. Enheten krever at det installeres fastnettforbindelse på gården.

AC210 GSM:

Denne gir også alarm til telefon. Med innebygget GSM modul, så er det ikke nødvendig med fastnett.

Alarmen kan gjøres «myk», som betyr at den f.eks kun skal gis mot forespørsel på hvilke alarmer som har vært. 

AC210 har som standard tilsluttet en talecomputer som ved alarm gir melding med klar tale. Alarmeringen skjer til megafon.

Dersom AC210 er tilkoblet telefon, kan alarm varsles til flere telefoner samtidig, eller i en bestemt rekkefølge. Oppringinger kvitteres, og alarmen kan således stopes. Alle funksjoner kan fjernbetjenes med telefon.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner