søk

Ventilasjonsstyring i grisehus

En god ventilasjonsstyring er helt essensiell for et godt fjøsmiljø. Big Dutchmans klimacomputere sørger for et perfekt samspill mellom luftinnslipp og luftavsug.

Ventilasjonsstyring i grisehus
MC135pro og MC235pro

MC135/235 gir deg mulighet til å styre temperaturen enkelt og nøyaktig. Computeren er utstyrt med et minnekort som gjør installasjon av ny software enkel. I tillegg kan det tas backup av gjeldende innstillinger. Et stort display gir deg rask tilgang til all nødvendig informasjon, samt presenterer dette på en oversiktlig måte, blant annet grafisk. Systemet er bygget opp som et modulært system, det vil si at det er enkelt å utvide anlegget. 

MC378 Nødopplukk

MC378 kan leveres som temperaturstyrt eller on/off nødopplukk.  Systemet slår inn ved svikt i ventilasjonsanlegget, som f.eks. ved strømbrudd.

MC378T er et temperaturstyrt system for nødopplukk, som sikrer overlevelse ved svikt i ventilasjonssystemet. MC378 har 24V strømforsyning, med innebygget batteri og lader , og en separat temperaturmåler. Temperaturen hvor systemet slår inn på er manuelt justerbar. Dette gjør at ved svikt i ventilasjonsanlegget, åpner ventilene gradvis etter som temperaturen øker i rommet.

MC378M on/off, benyttes i hus med diffus ventilasjon.

AC210 Alarmanlegg

AC210 er et fleksibelt alarmanlegg som lett tilpasses produsentens behov. Denne leveres i tre varianter; Basis, Fastnett og GSM.

Den «lever sitt eget liv» uavhengig av hvilke type ventilasjonsstyringer som finnes. Den bruker egne temperaturfølere (en pr. rom) og skal derfor ikke kobles til eksisterende ventilasjonsstyringer. AC210 kan overvåke temperaturen i 10 avsnitt. Alternativt kan hver inngang velges av/på slik at den kan benyttes til å varsle ved tom silo, fastkjørte kjeder, feil på oljefyr osv. Den er utstyrt med et stort display som viser temperaturen samt alarmstatus for hver inngang.

AC210 Basis: 

Dette er en enkel gårdsalarm, med lokal alarmering ril sirene eller blinklys.

AC210 Fastnett:

Denne avgir alarm til telefon. Enheten krever at det installeres fastnettforbindelse på gården.

AC210 GSM:

Denne gir også alarm til telefon. Med innebygget GSM modul, så er det ikke nødvendig med fastnett.

Alarmen kan gjøres «myk», som betyr at den f.eks kun skal gis mot forespørsel på hvilke alarmer som har vært. 

AC210 har som standard tilsluttet en talecomputer som ved alarm gir melding med klar tale. Alarmeringen skjer til megafon.

Dersom AC210 er tilkoblet telefon, kan alarm varsles til flere telefoner samtidig, eller i en bestemt rekkefølge. Oppringinger kvitteres, og alarmen kan således stopes. Alle funksjoner kan fjernbetjenes med telefon.

Vil du vite mer?

Ta kontakt for mer informasjon, tilbud eller bare en uforpliktende prat. Klikk på avdelingen som er nærmest der du bor, så ser du alle våre kontaktpersoner.

Anders Bergum
Fagansvarlig kjøttfe
anders@nullfjossystemer.no
907 20 794

John Gunnar Lien
Storfe, Hedmark
john@nullfjossystemer.no
994 43 518

Knut Evensen
Fagansvarlig sau
knut@nullfjossystemer.no
905 75 919

Lars Ola Johnsen
Sau og storfe, Østerdalen
larsola@nullfjossystemer.no
917 00 276

Kjetil Lien
Smart fôring
kjl@nullfjossystemer.no
415 63 763

Tore Krogsveen
Småfe og kjøttfe
tore@nullfjossystemer.no
452 01 846

Tormod Evensen
Storfe, Oppland
tormod@nullfjossystemer.no
951 02 302

Håvard Dehlie
Salg fjørfe
havard@nullfjossystemer.no
476 77 882

Bård Tore Berntsen
Sau og kjøttfe
bard@nullfjossystemer.no
901 62 935

Bjørn Åge Fjeset
Gris og fiskeoppdrett
fjeset@nullfjossystemer.no
950 88 849

Eivind Baustad
Lager/Service Sømna
eivind@nullfjossystemer.no
952 04 216

Glenn Peter Knædal
Småfe og storfe, Troms
glenn@nullfjossystemer.no
479 09 422

Jørn Elnes
Storfe og gris
jorn@nullfjossystemer.no
915 92 927

May Rita Olsen
Prosjektleder
may@nullfjossystemer.no
477 60 252

Ole Kristian Haraldsvik
Storfe Helgeland
ole@nullfjossystemer.no
917 64 488

Øystein Brostrøm
Deler/lager
oystein@nullfjossystemer.no
971 64 879

Tommy Lystad
Fagsjef fjørfe
tommy@nullfjossystemer.no
958 10 310

Liv Hege Berntsen
Prosjektleder
liv@nullfjossystemer.no
909 60 423

Ole Otto Grønning
Deler/lager
gronning@nullfjossystemer.no
954 57 620

Kristoffer Skavhaug
Storfe, Troms
kristoffer@nullfjossystemer.no
900 67 756

Andrea Murvold
Fagkonsulent storfe
andrea@nullfjossystemer.no
993 79 906

Sigbjørn Kirkeeide
Salg storfe og småfe, daglig leder
sigbjorn@nullfjossystemer.no
995 60 810

Roar Ole Husetuft
Salg storfe og småfe
roar@nullfjossystemer.no
917 55 586

Ivar Mellemstrand
Småfe, ungdyr og ammeku
ivar@nullfjossystemer.no
901 55 362

Ruben Prestegård Lende
Storfe, småfe og gris Rogaland og Vest-Agder
ruben@nullfjossystemer.no
404 73 278

Kjetil Slettebø
PERMISJON – Storfe
slettebo@nullfjossystemer.no
900 78 146

Tom Inge Horpestad
Storfe
tom@nullfjossystemer.no
483 07 210

Kjetil Olsen
Storfe, småfe og gris Nord-Rogaland og Hordaland
kjetil@nullfjossystemer.no
994 46 840

Ovar Heine Njærheim
Prosjektleder og salg fjørfe
ovarnet@nullonline.no
917 07 337

Per Olav Hunskaar
Storfe
perolav@nullfjossystemer.no
900 79 029

Tore Krogsveen
Småfe og kjøttfe
tore@nullfjossystemer.no
452 01 846

Trygve Bore
Storfe og gris
trygve@nullfjossystemer.no
469 32 990

Sivert Johnsen
Storfe og gris
johnsen@nullfjossystemer.no
481 15 565

May Helen Gryte
Selger gris og fjørfe
mayh@nullfjossystemer.no
952 43 168

Roy Magne Storholm
Salg
roy@nullfjossystemer.no
918 98 684

Per Tore Bratberg
Salg/prosjektleder
Nord-Trøndelag og Nord-Norge
pertore@nullfjossystemer.no
952 00 858

Paul Waadal
paul@nullfjossystemer.no
901 26 195

Runar Granskogen
Selger
runar@nullfjossystemer.no
485 04 000

Er du usikker på hvem du skal kontakte?
Send e-post til post@nullfjossystemer.no eller benytt skjemaet.


Bli kontaktet

Fyll ut skjemaet under, så blir du kontaktet innen kort tid.

Bli kontaktet