Styresystem for plantørker

LØKKEs SuperController er utviklet for tørking og kjøling av avlinger i tørkeanlegg.

Temperaturene styres i henhold til luftfuktigheten når den skal tørkes, og i henhold til temperaturen når den skal luftes eller avkjøles.

Styresystem for plantørker

Ved tørking starter viften i henhold til luftfuktigheten, og varmekilden styres etter fuktigheten i viftekanalen. I tillegg kan den stilles inn slik at tørkingen stopper når kornet er tørt.

Etter tørking er det viktig at avlingene avkjøles for å sikre optimal lagringstemperatur. Dette sikres i kjøleprogrammet, hvor viften startes når uteluften er ca. fem grader kaldere enn temperaturen på kornet.

Som standard kan det tilkobles opptil 8 temperaturfølere, som overvåker temperaturen i de enkelte silorommene. Antall temperaturfølere kan utvides.

Du kan betjene din SuperController via din mobil/nettbrett via Internett. På den måten har du med LØKKEs SuperController full kontroll over tørkeanlegget og luftesystemene.

For mere informasjon:  https://loekkes.dk/planlager/automatisk-styring/

Se også:

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner