Fondet Bygdeliv

Fjøssystemer Gruppen er opptatt av levende og aktive bygder. Alle vi som lever i og av bygda er avhengig av et bærekraftig landbruk, samtidig som vi er opptatt av norsk matproduksjon.

I over 40 år har dette vært vårt levebrød og skapt mange arbeidsplasser over hele landet. Vi ønsker å gi noe tilbake. Derfor opprettet vi fondet «Bygdeliv».

Om fondet, og hvem som kan søke
Fondet skal dele ut midler til alle typer aktiviteter som fremmer positivitet i bygda. Det kan være innen kultur og idrett, men også andre aktiviteter som er basert på gode idéer, og som kan gi fremtidige arbeidsplasser. Folk i alle aldre kan søke fondet.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner