Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Denne loven har som formål å sikre anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden, samt fremme åpenhet rundt hvordan vi som organisasjon respekterer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven skal, kombinert med andre tiltak, bidra i Norges arbeid med å møte FN sitt bærekraftsmål nr. 8 som omhandler anstendig arbeid og økonomisk vekst, og mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner