Tørking av rundballer

Tørking av rundballer gjør håndteringen av høyet enklere. Man unngår bruk av plast, og lagringen blir veldig fleksibel.

Ved lagring av rundballer i høyde må man sikre rundballen godt og tenke HMS.
Se hvordan Olympisk mester Mario Matt tørker sine rundballer

Lasco tilbyr tre ulike systemer:

  • Rundballetørke med gulvkanal
  • Rundballetørke med gulvkanal Kombi-Flex, for stabling av 2 rundballer i høyden
  • Rundballetørke Flex, tørking av 2 rundballer i høyden, med luftdistribusjon i store slanger

Lasco tilbyr følgende størrelser på denne typen tørker:

  • 8 x 2 baller
  • 16 x 2 baller
  • 30 x 2 baller

Med Lasco sin teknologi for tørking av rundballer er det mulig å tørke høy i mindre kvantum. Vi anbefaler minimum 60 prosent tørrstoff ved innlegging på tørka. Denne fleksible løsningen er særlig egnet for de som ønsker høy til gris, kalver, hest og småfe.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner