Varmestress

Kua opplever varmestress allerede ved 18 grader

Varmestress

18 grader virker kanskje ikke så mye, men for ei høytytende melkeku vil denne temperaturen eller høyere føre til varmestress dersom det ikke settes i verk tiltak. Dette går på bekostning av fôropptak og melkeytelse, og ikke minst trivsel og velferden til kua. Kyr som trives yter best – bedre økonomi for bonden!

Ventilasjon sommer t.v. har høy hastighet, og ventilasjon vinter t.h har lavere hastighet

To-veis helikoptervifter for fjøs med naturlig ventilasjon sørger for konstant bevegelse av lufta inne i fjøset. Dette gir kjøleeffekt på de varme dagene og reduserer plagen med fluer.

Vinterstid snus rotasjonen på viftene, slik at oppvarmet luft flyttes ned i oppholdssonen til dyra.

Ta kontakt med oss for pristilbud

Lær mer om varmestress
Varmestress går på bekostning av fôropptak og melkeytelse, og ikke minst trivsel og velferden til kua. To-veis helikoptervifter for fjøs med naturlig ventilasjon sørger for konstant bevegelse av lufta inne i fjøset. Dette gir kjøleeffekt på de varme dagene og reduserer plagen med fluer. Vinterstid snus rotasjonen på viftene, slik at oppvarmet luft flyttes ned i oppholdssonen til dyra.
Med naturlig ventilasjon sikrer du best mulig innemiljø i fjøset. Secco IsoCell ventilasjon har gardiner som fylles med luft og gir en isolerende effekt. Denne ventilasjonen er mye brukt i kalde klima som Russland, Canada og Sverige. Uansett hvor kaldt det er der du bor, så kan du benytte naturlig ventilasjon.
Med hybridventilasjon i melkekufjøset har Ola Fuglem i Selbu fått et godt og stabilt inneklima. Systemet benytter seg av naturlig ventilasjon med temperaturstyrte veggventiler, noe som sikrer frisk luft og et godt miljø for både dyr og mennesker.
Hos Visteroa Samdrift har de et ventilasjonssystem for naturlig luftstrøm. De bruker store ventiler styrt av spjeldmotor og temperaturføler, samt manuelle lysmøner med flapper. Selv om gradstokken kryper ned mot minus 30 grader på vinteren, opprettholder fjøset god temperatur, og har tørr og frisk luft!

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner