Plantørker

Plantørker er fleksible tørker for korn, grasfrø og hoggerflis. Noen bruker de også til tørking av ved og høyensilage. Vi er forhandler i Norge for Løkkes Maskinfabrik i Danmark. Løkke har over 60 års erfaring med plantørker.

Vi syr sammen pakker med bygg og teknisk utstyr etter dine ønsker.

På de fleste anlegg leverer vi støpekasser som ferdige luftkanaler med kjørbare rister oppå. Her kan man velge perforering for korn eller grasfrø. Videre er det integrerte lukkespjeld i hovedkanalen med ledeplate for luft ut i hver tørke-/sidekanal. Spjeldet er meget forseggjort med pakning og god låsing, noe som gjør at kun de luker som åpnes får luftstrøm. Man kan derfor tilføre luft og tørke kun de områder der det er behov.

For de som ønsker å opparbeide tørkegulvet i treverk, kan vi levere perforerte plater på 1×2 m med slitestål oppå, for å feste platene og legge skuffen på.

Vi leverer en av markedets mest effektive sentrifugalvifter som gir enorme luftmengder selv ved høy vannsøyle/mottrykk.

Fjøssystemer leverer også en meget solid omrører for plantørke. Denne øker erfaringsmessig kapasiteten på nedtørkinga med 30-50 %. Kvaliteten på varen som tørkes ned blir og betydelig jamnere. Denne omrøreren er også godt egnet for hoggerflis.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner


    https://www.fjossystemer.no/plantorker/