Plantørker

Fjøssystemer leverer fleksible og kostnadseffektive plantørker og lager til ditt behov!

Vi syr sammen pakker med bygg og teknisk utstyr etter dine ønsker.

En plantørke er den mest fleksible måten og tørke både korn, høy, ved og flis på. Samtidig kan bygget også brukes til lager. Fjøssystemer møter stor etterspørsel etter driftsbygninger som kan favne flere behov på en gård. Det kan være lager for redskap og maskiner, gjødsel og såkorn, samt muligheten for å tippe korn, kjøle- og tørke ned årets avling. Det er viktig at treskeren får gå kontinuerlig når været er på bondens side og ikke bruke tid på å levere korn eller stå i kø på mølla.

Dagens maskinpark krever høye tipphøyder og store porter. Gamle driftsbygninger gir for mange begrensninger og er ikke lenger funksjonelle med dagens innhøstingskapasitet.

Derfor har Fjøssystemer utarbeidet funksjonelle konsepter som gir økt fleksibilitet både i bygget og for bonden.

Med våre løsninger for underjordisk hovedkanal og tørkegulv, kan bygget favne alle behov nå og i fremtiden.

Fjøssystemers unike styreskap for plantørker tar hensyn til luftfuktighet og temperatur, både utendørs, i hovedkanalen og i kornhaugen. Den styrer tørkeprosessen slik at bonden kan konsentrere seg om innhøstingen. Med forhåndsprogrammerte verdier styres vifter og tilsatsvarme, slik at kjøle- og tørkeprosessen effektiviseres og energiforbruket reduseres til et minimum. Sammen med Powermix omrørerskrue for flis og korn, øker vi kapasiteten i plantørka med 30-50%.

Våre konsepter for lager og plantørker, gjør oss til den foretrukne leverandør av din nye driftsbygning!

Fjøssystemer tilpasser alle løsninger til bondens ønske, i forhold til kapasitet og størrelse, beliggenhet, terreng og logistikk på gården. Vi er opptatt av å levere det som er bondens behov nå og i fremtiden!

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner