Griseleker

Griseleker er en viktig komponent i å opprettholde god dyrevelferd og hindre utviklingen av uønsket atferd hos grisen.


Bruk av griseleker er en viktig praksis for å forhindre adferdsproblemer hos griser. Dette tiltaket er spesielt relevant på grunn av grisenes naturlige atferdsmønstre og behov. Grisen er et sosialt dyr og tilgang til griseleker kan gi en mer harmonisk gruppedynamikk.

Naturlig atferd og stressreduksjon

Griser har et naturlig instinkt og behov for å bite og tygge. I fravær av egnede gjenstander kan de utvikle destruktiv atferd, for eksempel biting av andre griser. Griseleker gir positiv utløp for energi og hjelper til med å redusere frustrasjon, noe som igjen bidrar til økt velvære.

Griseleker

Griseleker fungerer som en form for beskjeftigelse og aktivering for griser. Det gir dem noe å utforske og leke med, noe som er viktig for å stimulere deres kognitive funksjoner og hindre kjedsomhet. Kjeder grisen seg, kan det gi utløp i aggressiv adferd mot andre griser. Griseleker bidrar til å redusere dette ved å gi et sunt utløp for deres naturlige atferd.

Hør Fjøssystemers Ola Rognlien og produsent Stian Stemsrudhagen fortelle om griseleker.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner