Ventilasjon i fjøs

Riktig og god ventilasjon i fjøset er viktig for dyrevelferden.

Alle dyr har en komfortsone for miljøet de trives best i. Er fjøsmiljøet utenfor denne sona, vil det oppleves som en stressfaktor, som igjen vil påvirke produksjonsresultatet negativt.

Sau og storfe har en relativt bred temperatursone de trives i. Andre faktorer som spiller inn er luftfuktighet, lufthastighet og varmebalanse. Alt dette kan du styre med et godt ventilasjonsanlegg.

Hvilken type ventilasjon du skal ha i ditt fjøs, avhenger av type bygg. I isolerte bygg anbefaler vi mekanisk ventilasjon, mens det i uisolerte anbefales naturlig ventilasjon.

Fjøssystemer har utstyret som gir din besetning de beste forutsetninger for å trives og yte maksimalt!

Se filmer på YouTube hvor vi besøker fjøs med god ventilasjon.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner