Ventilasjon i storfefjøs

Alle dyr har et komfortnivå for miljøet de trives best i. Er fjøsmiljøet utenfor komfortsona, vil det oppleves som en stressfaktor, som igjen vil påvirke produksjonsresultatet negativt.

Ventilasjon i storfefjøs

Storfe har en relativt vid temperatursone som de trives i. Teknisk utstyr trives dårligere i kuldegrader enn kua. Varme kan imidlertid være en stressfaktor, samt gi grobunn for bakterievekst som igjen fremkaller sykdom. Andre klimatiske faktorer som spiller inn er luftfuktighet, lufthastighet, lys og varmebalanse.

Fjøssystemer har utstyret som gir din besetning de beste forutsetninger for å trives og yte maksimalt!

Naturlig ventilasjon

De siste årene har vi sett en stor endring i hvordan kufjøs bygges i Europa. Fra å bygge solide konstruksjoner med alle fasiliteter, dreier det nå mot enklere bygg for kun melkeku der kuas trivsel settes foran andre hensyn. Kua er opprinnelig et polardyr, som foretrekker et tørt og kjølig klima. Høy temperatur og luftfuktighet reduserer fôropptak og melkeproduksjon, samtidig som det gjør dyra mer utsatt for smitte.

Naturlig ventilasjon er i særklasse når det gjelder utskifting av luft i varme perioder. 

Vår erfaring er at naturlig ventilasjon fungerer meget godt også i nordisk klima. Med isolerte vegger og tak er det ingen problemer selv om vinteren.

Vi bruker gardiner og kip fra tyske Arntjen, som har lang erfaring med naturlig ventilasjon. For at systemet skal fungere, er det viktig å få beregnet lengde på kip, og areal på luftinntak. Dette vil variere med størrelsen på bygg, og antall dyr det er beregnet for. Vi gjør selvsagt denne beregningen for deg.

Mekanisk ventilasjon

Ventilasjon fra Big Dutchman brukes i de mest klimasensitive produksjonene verden rundt. 

Vi beregner ventilasjonen ut fra hus og dyretall.

Som friskluftinntak, bruker vi veggventiler fra Big Dutchman. Disse kan åpnes samlet eller hver for seg. Åpning og stenging kan gjøres med vinsj, eller elektrisk motor.

Avsug gjennom kanal i tak. Kanalen kan utstyres med vifte og spjeldmotor.

En klimacomputer fra Big Dutchman syr det hele sammen, og sørger for et perfekt samspill mellom luftinnslipp og luftavsug.

Våre folk kan Big Dutchman, og vi justerer og kjører i gang anlegget for deg. Vi kan også ta service på ventilasjonsanlegget ditt.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner