Grønnsakslager tilpasset ditt behov

Som nasjon er selvforsyning og matsikkerhet mer aktuelt enn på lenge. Forsvarlig lagring av grønnsaker er en forutsetning for å lykkes med produksjonen.

Moderne lager til grønnsaker krever god isolasjon og ikke minst riktig ventilasjon. Vi leverer isolerte kjøl- og/eller ventilasjonslager som sikrer avlingens kvalitet over tid. Vi har fleksible løsninger og bygger alt etter kundens behov og ønsker, det blir derfor bygg som er tilpasset kundens produksjon.

Flere ønsker å bygge sine grønnsakslager som flerbruksbygg med verksted eller maskinlager.

Grønnsakslager

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner