Friske griser og god lønnsomhet hos Harald Gropen

Grisebonde Harald Gropen er på toppen av avlspyramiden med en kombinert foredling- og formeringsbesetning. Han driver en SPF-besetning (Spesifikk Patogen Frihet) med 300 årspurker. Harald er kjent for god dyrevelferd og hygiene, fokus på forebygging, lavt antibiotikabruk og effektiv produksjon. Dette gir friskere griser, et bedre klimaavtrykk, og økt lønnsomhet.

Gropens besetning har den høyeste helsestatusen i Norge. Dette gir friskere griser, lavere veterinærkostnader, og bedre produksjonsresultater. Han bruker også gummimatter i fødebinger og smågrishjørner for bedre komfort og redusert leddbetennelse. Harald viser og forklarer hvordan han effektivt legger varige gummimatter.

Gropen er ofte invitert til å holde foredrag om sin driftsmetode. Han er aktiv i Norsvin og er opptatt av å dele sin kunnskap og erfaring med andre.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner