Slik bygger vi melkekufjøs i Sverige

Vi har tatt turen over grensen, hvor vi sammen med Andreas Resoluth fra Fjössystem AB, ser på hvordan svenskene bygger moderne melkekufjøs. I det romslige fjøset til Frida og Patrick Larsson er det fokus på dyrevelferd og effektiv drift. 

Fjøset er utstyrt med to Lely A5 melkeroboter, automatisk utfôring og to Lely Collector gjødselroboter. Det er lagt stor vekt på å skape et godt miljø for kyrne, med god plass, rikelig med lys og luft, samt komfortable liggebåser med todelte vannmadrasser. 

Frida har ambisiøse mål om å produsere 15.000 liter melk per ku i året, og mener at de gode forholdene i fjøset vil bidra til å nå dette målet. Fjøset er også designet med tanke på fremtiden, med mulighet for å utvide med en tredje melkerobot.

Det er også planlagt med tilgang til beite, som er en selvsagt del av driftsopplegget, også i Sverige.

Les mer om todelt vannmadrass.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner