Vedlikehold av sneglen i BvL fullfôrblander

Sammen med servicesjef hos Fjøssystemer Øst, Bjørn Jøran Moen, ser vi på hvordan en slitt snegle påvirker blandeprosessen.

Skarpe kniver er en viktig del av det å bevare snegla lengst mulig. Hør Bjørn Jøran sine anbefalinger, og ikke minst: Når skal man investere i ei ny snegle?

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner