Viper Touch klima- og produksjonsstyring til kylling

Viper Touch er en klima- og produksjonscomputer som styrer hele huset.

Den har touchskjerm og er enkelt og intuitivt oppbygd, slik at man enkelt kan overvåke og gjøre endringer på nøkkelparametere i produksjonen. Startskjermen kan skreddersys, slik at den viser de nøkkelverdiene som er av din interesse.

Klimadelen av komputeren styrer ventilasjonsanlegget, varmeovner, og kan tilkobles blant annet temperatur-, luftfuktighet-, co2- og elektronisk undertrykkssensor. En co2 sensor vil kunne gi deg muligheten til å kjøre minimumsventilasjon etter luftkvalitet. Dvs.at dersom co2-nivået i huset overstiger en gitt grense vil ventilasjonsanlegget ventilere hardere. Dersom Co2-nivået er lavere enn ønsket nivå vil Viper Touch senke minimumsventilasjon og man vil kunne redusere fyringsutgifter. Med en elektronisk undertrykkssensor vil man kunne sikre seg at man har riktig kastelengde på lufta uansett ventilasjonstrinn og mengde. Således vil man kunne unngå kulderas eller unødvendig trekk på dyra.

På produksjonssiden kan man overvåke blant annet fôrforbruk, vannforbruk, dyrevekt og belysning. Ved en aktiv lyssensor kan man kvalitetssikre at innstilt lysintensitet samsvarer med lysintensitet målt i lux. Viper Touch kan kobles opp mot fôrvekt slik at man har full oversikt over rest på silo. Man kan stille inn komputeren til å sende ut alarm når det er igjen for eksempel 4 dagers fôrforbruk på silo. Viper Touch gir også mulighet til destinasjonsfôring med opp til 9 ulike destinasjoner.

Ved å koble Viper Touch opp mot dataprogrammet BigFarmNet-Manager kan man fjernstyre kyllinghuset via PC eller smarttelefon fra 

hvor enn du måtte være. BigFarmNet-manager kan brukes til å analysere innsett, sammenligne innsett, lage rapporter, automatisk oversendelse av produksjonsdata til effektivitetskontrollen og gjøre endringer i for eksempel lys program, temperaturkurve osv.

Med Viper Touch har man mulighet til å sette opp fôringsprogram, lysprogram, lysintensitetsprogram, varmeprogram og klimaprogram. Med andre ord, vil Viper Touch automatisk kunne styre hele innsettet for deg. 

Viper Touch klima- og produksjonsstyring til kylling

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner