Overføring av data mellom Lely melkerobot og Kukontrollen via NCDX®

Det har gått litt over 3 uker siden oppgradering av LDEX kom fra Lely. Svært mange har tatt løsninga i bruk, og er nå online med dataoverføring mellom T4C og Kukontrollen. En del produsenter har fremdeles ikke oppgradert LDEX. Vi oppfordrer dere til å gjøre dette og komme i gang med overføringen av data fra melkeroboten til Kukontrollen.

Vi har hatt noen tilfeller der vi har måtte hjelpe til, og vi gjentar derfor noen punkter som dere må være spesielt oppmerksomme på.

Datoformat på PC
Datoformatet på datamaskinen må være slik at timer, minutter og sekunder skilles med kolon. Du kan endre datoformat på din PC ved å gå til Windows-Innstillinger-Tid og språk. Datoformatet må være riktig før du gjør noe annet. Deretter starter du LDEX på nytt.

LDEX vil like etter be om at du logger på medlem.tine.no. Dette må du gjøre for at data skal overføres. LDEX skal være online med TINE hele tiden. Ikke logg av! LDEX starter automatisk med Windows når PC slår seg på, se etter ikon på oppgavelinja nede til høyre.

Innstilling av Timer i LDEX (under innstillinger).
Du må krysse av for at Timer er koblet til, og gjerne velge laveste timeintervall. Uten at Timer er tilkoblet, overføres ikke data automatisk. Timeintervallet angir hvor ofte data overføres til kukontrollen

Overføring av melk til Kukontrollen
Etter oppgradering vil LDEX automatisk overføre melkedata for siste 14 dager, slik at dette er tilgjengelig for Kukontrollen. Dersom du har feil klokkeformat, vil data ikke kunne mottas av TINE. Lelyteknikere har mulighet til å hjelpe deg med å eksportere data på nytt etter at datoformat er riktig.

Registrering av ny kontroll i Kukontrollen
Ved registrering av Ny kontroll i Kukontrollen, legger du først inn kontrolldato. OBS. legg merke til at du ikke kan bruke dagens dato før etter midnatt (fordi alle melkinger for i dag ikke er ferdige enda). I praksis vil det si gårdagens dato.

  • Knappen «veiedata fra NCDX» er ikke synlig.
    I en del tilfeller har vi opplevd at knappen «Veiedata fra NCDX» ikke har kommet frem. Dette kan skje dersom det enda ikke er tilgjengelige data fra LDEX for Kukontrollen
  • Veiedata returnerer blank, dvs uten melk på en eller flere kyr.
    Dette kan oppstå dersom det er mindre enn 4 hele døgn med melkedata på individet tilgjengelig. Legg merke til at for ei nykalva ku, vil disse 4 døgnene bli opparbeidet etter råmelkperioden er over, før du får beregna melkedata på ny kontroll.

Insemineringer
Inseminører rapporterer både insemineringer og drektighetskontroller via Geno, som oppdaterer dette i Kukontrollen. Så snart disse opplysningene finnes i Kukontrollen, vil de overføres ved neste automatiske overføring, eller ved manuell import i LDEX (Informasjonen går begge veier, men pass evt. på å bruke riktig inseminørnummer, oksenummer dersom du registrerer manuelt i T4C).

Kalvinger
Kalvinger registrert i Kukontrollen vil også overføres til roboten på samme måte. Vi anbefaler at registreringen gjøres i appen «Mobil Assistent» eller medlem.tine.no. Deretter kan du umiddelbart importere dette i LDEX. Informasjonen går begge veier, men vi opplever av og til at det kan registreres ugyldige individnr i robot som ikke er tillatt i husdyrregisteret, men dette kan enkelt rettes på. Legg merke til at hornanlegg og størrelse fortsatt må registreres i Kukontrollen, da det ikke er felt for dette i T4C.

Avsining
Avsining kan også registreres i begge systemer. Kukontrollen sender inntil videre ikke over avsining av enkeltspener.

Kraftfôr: Dette er under utvikling og kommer (dato ikke klar enda).

Kontaktpersoner:
Kukontrollen/TINE: TINE Medlemssenter tlf 51371500 (evt. Viggo Mikalsen 95159173)
Teknisk/Lely/LDEX: Servicetelefon: 02634 eller Arnt Ulkestad tlf 94879701

Overføring av data mellom Lely melkerobot og Kukontrollen via NCDX®

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner