Harald Volden om fôreffektivitet og økt inntjening

Vi har sammen med Harald Volden (Tine/MIMIRO/NMBU) og melkebonde Christian Meyer på Skjefstad Gård, kjørt et prosjekt med fokus på fôreffektivitet. Prosjektet viste at det er mye penger å spare! Filmen fokuserer på de viktigste elementene for å oppnå fôreffektivitet og økt inntjening – Smart Fôring i praksis!

Sissel og Christian Meyer har investert i melke- og fôringsrobot fra Lely, som registrerer melkemengde, fett og protein innhold i melka, drøvtygging og fôrforbruk. Disse dataene brukes til å analysere produksjonen og optimalisere fôringen.

Et prosjekt ble gjennomført i samarbeid med Fjøssystemer og MIMIRO, hvor fôrforbruk og melkeproduksjon ble registrert daglig for å se hvordan systemet fungerer i praksis under normale forhold. Målet var å forbedre fôreffektiviteten, som er et mål på hvor mye melk som produseres per kilo tørrstoff fôr som tas opp av dyra.

Å kombinere ulike fôrkvaliteter for å maksimere utnyttelsen av fôret til de ulike dyregruppene er svært viktig. Stabilitet i fôringen fra dag til dag er et viktig punkt for å oppnå høy fôrutnyttelse.

Lely Vector fôringsrobot spiller en sentral rolle i å blande ulike fôrblandinger til de ulike gruppene i fjøset. Roboten sikrer også jevn fôrkvalitet over tid, noe som er spesielt viktig når man bruker rundballer med varierende kvalitet fra ulike slåtter.

Resultatene fra prosjektet viser en høy fôreffektivitet på gården, med en gjennomsnittlig verdi på nesten 1,7. Dette tilskrives blant annet godt fôringsmanagement, stabil vekt på kyrne og riktig kraftfôrnivå. Høy fôreffektivitet er ikke bare gunstig for melkeproduksjonen, men også for å redusere kostnader og klimagassutslipp.

Harald Volden (Tine/MIMIRO/NMBU) og Christian Meyer på Skjefstad Gård, 2020.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner