Lely Vector, automatisk fôringsanlegg i Tønsberg

Vi besøker Snorre Langeland i Fon. Sammen med fjøsmester Viktoria Baastad ser vi på det moderne fôringsanlegget Lely Vector som optimaliserer fôringen, reduserer arbeidsbyrden og forbedrer dyrevelferden!

Med en besetning på omtrent 300 dyr, har Snorre investert i et automatisk fôringsanlegg med to roboter. Tidligere kjørte de ut fôret manuelt med en laster, men med automatisert utfôring sparer de opptil 3 timer i daglig arbeid og mye diesel.

Fôrkjøkkenet fylles opp to ganger i uka, og dermed slipper de å måtte starte traktoren daglig. «Det er jo veldig behagelig i helgene», sier Snorre. Det er alltid ferskt fôr på fôrbrettet og fôrsvinnet er redusert til nærmest ingenting. Med moderne teknologi utnytter man gårdens ressurser bedre.

Les mer om automatisk fôring.

Hør Snorre Langeland og Viktoria Baastad fortelle om Lely Vector.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner