Ring 02634

Selvstendig serviceressurs i Nord-Norge

Vår markedsandel og oppdragsmengde er sterkt økende, og vi trenger mer kapasitet på service og montering i området Salten. Du må gjerne være selvstendig næringsdrivende, og bakgrunn som landbruksmekaniker er en fordel. Erfaring kan selvsagt kompensere for formell utdanning.

Jobben vil bestå i montering og service på hele Fjøssystemers produktspekter.

Vi tilbyr gunstige betingelser i et spennende og solid selskap. Driver du et Landbruksverksted med ledig kapasitet, eller ønsker fast ansettelse, så ta kontakt!

Kontakt daglig leder Lars Folvik, lars@nullfjossystemer.no, tlf. 916 88 226 eller servicesjef Lars Landrø, larsl@nullfjossystemer.no, tlf. 476 44274 innen 10. mars.

Selvstendig serviceressurs i Nord-Norge

    Kontakt oss