søk

Søk stipend

Fondet skal dele ut midler til alle typer aktiviteter som fremmer positivitet i bygda.

Det kan være innen kultur og idrett, men også andre aktiviteter som er basert på gode ideer, og som kan gi fremtidige arbeidsplasser. Folk i alle aldre kan søke fondet.

Det åpnes for søknader 1. februar. Søknadsfrist er 1. mai. Husk å tipse alle som bør søke!

Søk om midler fra Fondet bygdeliv