Nytt ammekufjøs til Gøril og Morten Storeng på Tynset

Dette er et ammekufjøs med utgangspunkt i 40 ammekyr og full framfôring av ungdyr.

 

I tillegg er det en egen avdeling for innkjøpte okser. Det er egen fødeavdeling i kombinasjon med den avdelingen med ammekyr som kalver.

Fjøset har spalter i gjødselganger og kanalomrører. Ventilasjon består av avtrekksvifter over tak og luftinntak gjennom ventiler langs langvegg.

For å oppnå rasjonell drift med hensyn til flytting av dyr og daglig stell har hver avdeling fanghekker og porter som både dyr og røkter kan benytte. Denne gjennomgangsorten har ingen hindringer i bunn slik at dyr vegrer seg for å passere.

Nytt ammekufjøs til Gøril og Morten Storeng på Tynset
|

Publisert:

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner