Ring 02634

Robotfjøs på Vigrestad i Hå

Vi gratulerer Gunnar Høien på Vigrestad i Hå kommune med nytt robotfjøs.

Fjøset er satt i forlengelsen av eldre driftsbygning der løe blir brukt som forsentral og kalv/ungdyr oppstalling i 1 etg.

Det nye fjøset har 52 liggebåser, luftig og lyst med Arntjen gardiner.

Det er kanalomrøring under hele bygget. Suding spalter, og Kraiburg Gummimatter.

Lely A5 melkerobot og Lely Discovery Måkerobot.

FS Bandforing fordeler grovforet.

Vi takker for oppdraget. Lykke til med ny driftsbygning.

Robotfjøs på Vigrestad i Hå

Publisert:

    Kontakt oss