Automatisk omrøring for nye og gamle kjellere

Dette er en fenomenal løsning for eksisterende kjellere som er vanskelig å få rørt opp.

Automatisk omrøring for nye og gamle kjellere

Publisert:

Det gamle båsfjøset i Flatdal som Tore Mæland nå har renovert og bygd om til okser, har en kjeller med grunnflate på 430 m2. Kjelleren hadde allerede en søylerekke i senter, men pga fornying av dragere i delen med fullspaltebinger, ble det ytterligere noen søylepunkter. Utfordringen er å få rørt om og holde homogen konsistens på gjødsla. FS Luftomrøring løser dette med tilsetting av luft i gjødsla. En kompressor tilfører luft via rotorventiler, som igjen fordeler lufta i de ulike rørgatene og blåser luft inn i gjødsla med lavt trykk ut via dyser på gulvnivå. Anlegget hos Mæland har 165 luftdyser og alle rørgater festes med syrefast festemateriell.

Dette er en fenomenal løsning for eksisterende kjellere som er vanskelig å få rørt opp, og ved tilbygg som «låser» adkomst til gamle kjellere. Et anlegg kan prosjekteres til å dekke flere kjellerrom som ligger i tilknytning til hverandre, slik at man kun etablerer en felles pumpe-/utlastingskum.

FS Luftomrøring:

 • Ikke behov for traktor til røring av gjødsel
 • Økt innhold av plantetilgjengelige næringsstoffer (nitrogen og ammoniumnitrat).
 • Eliminerer faren for skadelig gassutvikling (ingen skorpedannelse).
 • Gjødselen holdes i en homogen konsistens med likt innhold av næringsstoffer fra lass til lass.
 • Konsistensen på gjødselen er ideell i kombinasjon med slangespreder og lignende utstyr.
 • Forsøksfelt viser raskere gjenvekst av gras som er gjødslet med luftmikset gjødsel.
 • Reduserte kostnader til innkjøpt gjødsel.
 • Ett anlegg handterer flere kjellerrom.

Prosjektselger: Per Olav Hunskaar

T: 900 79 029

  Kontakt oss

  Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner