Lely Vector i Sandefjord

Einar Sissener på Moe Gård i Sandefjord kjøpte Lely Vector allerede i 2014, og startet med oppfôring av okser.

Sissener hadde flere år vært uten produksjonsdyr på gården, men ønsket å starte opp igjen og få gras i omløpet på den store planteproduksjonen han også driver.

Lely Vector er hjertet i fjøset og systemet var en forutsetning for at Sissener startet opp igjen med dyr.

Fôrkjøkken ble bygget i forlengelse av et uisolert tallefjøs, som tidligere hadde huset ammeku. Tallefjøset har kapasitet til om lag 80 okser og han utvidet produksjonen med et uisolert liggebåsfjøs, slik at den samla produksjonen ligger på rundt 160 okser.

Lokale entreprenører satte opp bygg for både fôrkjøkken og liggebåsfjøs. Fjøssystemer Sør leverte Lely Vector med MFR (mikse- og fôringsrobot) og dobbel fastbane med grabb. Kapasiteten på fôrkjøkkenet gjør at Sissener kun fyller inn fôr hver 2-3. dag. Det fôres surfôr fra rundball som blandes med kraftfôr i MFR.

Fjøset er nærmeste nabo til Sandefjord Lufthavn Torp og har blitt besøkt av folk fra både innland og utland.

Lely Vector i Sandefjord

Publisert:

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner