Oppgradering av melkefjøs

Fjøssystemer har mye flott utstyr for kalv og kalvemelkhandtering.

Publisert:

Stig Gammelsrød i Rygge har nylig oppgradert med Melkeledning 2 fra Lelyroboten, 200 ltr. kjøletank for kalvemelk og melketaxi. Fjøssystemer har fått tilvirket et flott stativ for kjøletanken med tilhørende trapp i sklisikker utførelse. Dette for renhold og inspeksjon oppe i tanken. Kuer som er satt av til kalvemelk, pumpes automatisk over på kalvetanken og kjøles ned. Melkeledning 2 har og automatisk vask ifbm hovedvask på roboten.

Gammelsrød driver økologisk melkeproduksjon i Østfold, og for å øke kapasiteten har han og investert i 250 ltr. buffertank mellom melkerobot og melketank. Det gjør at melkeroboten kan opprettholde melkingene ved tankhenting.

Fjøssystemer Sør takker for godt samarbeid og fin leveranse!

Kundekontakt
Per Olav Hunskaar

Tel: 900 79 029

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner