Lely Astronaut A5 melkeroboter

Fjøssystemer har hatt gleden av å levere og installere 2 stk Lely Astronaut A5 melkeroboter til Nora Sandberg, Furnes.

Publisert:

Melkerobotene ble levert med følgende ekstra utstyr:

  • Pura steam
  • MQC-C2 Celletallsmåler
  • Melkeledning 2.
  • Buffertank 350l

Oppstartsdato var 17. mars. Gården til Nora har en årsproduksjon på 747.000 liter. Pr. 2021 er det 120 kalvinger og hun forventer å ha 90 årskyr.
Melkerobotene er installert i gammelt fjøs som hadde melkegrav.
Melkegrav-område vil bli omgjort til velferdsavdeling med automatisk selektering fra robot.

Fra signering av kontrakt til inn melking gikk det i underkant av 3 mnd.
Nora er meget fornøyd med prosjektet.

Vi takker for tilliten og ønsker lykke til med produksjonen.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner