Oksefjøs i Vestfold

Hos Inger Synøve og Magnus Johnsen i Vestfold har vi fått gleden til å være med på et skikkelig sluttforingsfjøs for okser.

Fjøset har 2 separate kanalomrørere fra Landia. Det er et full spalt fjøs med FS spaltemyk gummi.

Solid Jourdain innredning med ø140 mm oktogonale stolper. Inkludert et veie/behandling system der sikkerhet og velferd er i fokus, både for folk og dyr.

Naturlig ventilasjon og Agrilight lyssystem.

Utrolige flinke og seriøse folk som har vært med på alt ifra tegning til montering.

Vi takker for tillitten, og ønsker lykke til med drifta framover.

  • Bygget: Fjøssystemer Bygg
  • Betongjobben: Iso-Mur
  • Grunnarbeider: Ommedal og sønner
  • Elektriker: Alt Installasjon
  • I-Mek: Fjøssystemer Sør

Selger bygg: Trygve Bore –
Selger I-mek:: Sivert Johnsen –

Publisert:

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner