I-mek til nytt fjøs og tilbygg

I Litledalen i Etne har Inger Karin Selland Tesdal og Paul Ove Tesdal tatt i bruk det nye fjøset sitt.

Publisert:

Nybygget med 39 liggebåser og robot flyttet kyrne inn i i vår, det gamle fjøset har vært under ombygging i sommer og høst.

En smekker løsning med spalt og full kjeller under nybygget, i det gamle fjøset er det bygget nytt fôrbrett og lagt spalter i eksisterende renner.
På resten av gulvarealet er det lagt gummimatter.

En Discovery 90SW med vannspyling sørger for at alle gulv og spalter holdes rene.

Melkinga tar en Lely A5 seg av, ellers er det levert liggebåser og madrasser fra Easyfix, Wopas plastbelagte trestolper, øvrig innredning fra Jourdain.

Bygget er levert av Østhus Bygg og Maskin, betongarbeidet er utført av Birkenes Forskaling.

Fjøssystemer Vest takker for tilliten og ønsker familien Tesdal lykke til med det nye fjøset!

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner