Melkekufjøs hos Ole Holta

Fjøssystemer gratulerer den 90 år gamle, entusiastiske byggherren med et nytt og svært moderne fjøs.

Melkekufjøs hos Ole Holta

Publisert:

Fjøssystemer bygget også et nøkkelferdig fjøs på gården i 1990.Det var derfor ekstra hyggelig å få dette store oppdraget i vår, sammen med Gråkjær. Prosjektet omfattet både bygging av et nesten 1400 m2 stort tilbygg, ny gjødselkum og total restaurering av eksisterende bygg. Nybygget sto ferdig midt i Oktober, og eksisterende bygg er fremdeles under ombygging, og vi være ferdig til nyttår.

Det nye fjøset er utført med stålbuer, betongelementer og naturlig ventilasjon. Gjødselsystemet er kanalomrøring med pumping til utvendig gjødselkum. Fjøset rommer plass for ca. 55 melkekuer, comfort avdeling og plass for oppdrett av kviger samt plass for noen mellom kalv. Det er også laget plass for oversikt og inspeksjon i fjøset med en romslig gang rundt hele bygget.

Fjøset har spalter, som rengjøres med en Lely Discovery. I liggebåsene for melkekuene er det Wingflex gummimatter. Melkinga sørger en Lely Astronaut A4 Manager for. Grovforet serveres på forbrettet både i nybygg og eksisterende bygg av Lely Vector foringsrobot. 

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner