Ombygging til oppfôring

Fellesfjøset i Flatdal er velkjent i Telemark og ble bygget allerede i 1972.

Ombygging til oppfôring

Publisert:

Et samdriftsfjøs med to eiere for melkeproduksjon med hele 60 båsplasser! De installerte det første rørmelkanlegget i området, så Seljord Meieri måtte gå til innkjøp av tankvogn for å få henta melka fra fjøset, da alle andre leverte på spann. Fjøset hadde kjørbart fôrbrett og ble fôret med traktor og avlesservogn sommer som vinter. Drifta opphørte nærmere år 2000, og nå 20 år etter, har Tore Mæland overtatt eiendommen og renovert bygget. Tore driver med ammeku, sau og oppfôring av okser. I tillegg er han med i det nye fellesfjøset i Flatdal, Skorve Samdrift, som Fjøssystemer satte opp i 2014 med to Lely melkeroboter, Vector fôringssystem og over 100 liggebåser.

Ombyggingen av gamlefjøset til oppfôring, har gitt plass til 130 okser, fordelt på liggebås og fullspaltebinger. Gjødsla i liggebåsavdeling skrapes med kjettingtrekk ned i kjeller. Nytt ventilasjonsanlegg er også montert. Det er også bygget ny fôrsentral, tilpasset nytt fôringssystem (se egen sak) og utlastingsbinger i motsatt ende. Det er installert luftomrøring i kjelleren og sortering/behandlingsanlegg, samt sjukebinger i de gamle tårnsiloene (se egen sak).
Fjøssystemer Sør takker for tilliten og et utrolig artig prosjekt, og ser frem til et fortsatt godt samarbeide i Flatdal!

Prosjektselger Per Olav Hunskaar

Tlf. 900 79 029

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner