Nytt fjøs med mjølkerobot

Då har det vore drift i fjøsen hos Erling Haram ein dryg månad. Oppstarten gjekk knirkefritt med flytting av dyr frå eksisterande lausdriftfjøs med mjølkestall til ny frittståande bygg og mjølking med Lely mjølkerobot.

Nytt fjøs med mjølkerobot
DCIM100MEDIADJI_0049.JPG

Publisert:

I nyfjøset er det 60 båsplasser til mjølkeku, 10 plasser i velferd-/fokusavdeling. Eigen Lely Cosmix kraftfôrstasjon i velferd/fokus i tillegg til kraftfôrstasjon i hovedavdeling. 4 romslege føde-/sjukebinger og binger for småkalv i nybygget, med eigen Lely Calm kalvedrikkautomat – med hygieneboks. Oppdrett av dyr til rekruttering i eksisterande ungdyrfjøs.

Fjøssystemer Bygg har levert komplett fjøsbygg i stålkonstruksjoner med betongelementvegger og sandwichtak.

Fjøssystemer Nordvest har levert Lely A5 mjølkerobot med celletalsmåler, Lely Cosmix kraftfôrstasjoner, Lely calm kalvedrikkautomat med hygienebox, Easyfix liggebåsmatter, Jourdain innreiiing med den nye Flex båsskilje, Agrilight lyssetjing, Big Dutchman ventilajonsanlegg, Suding spalteplank – køyresterk for 5-tonns aksellast, Suevia drikkekar og FS slurry luftomrøring til gjødselkjeller.

Isomur AS har utført betongarbeid med kjeller, plan og fundamentering for overbygg Utigard Agro har stått for montering av Lely mjølkerobot med utstyr.

FS service har montert slurryanlegg, innreiing og ventilasjon.

Selger Fjøssystemer Bygg: Roy Magne Storholm. Selgjar Fjøssystemer Nordvest: Sigbjørn Kirkeeide

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner