Ring 02634

Melkerobot til Vestnes Hovedgård

Vi gratulerer Vestnes Hovedgård, Vestnes med Lely Astronaut A5 Melkerobot, Lely Discovery skraperobot, Lely Vector fôringsanlegg, Lely Cosmix krafôrautomat og Lely Grazeway beiteport.

Melkerobot til Vestnes Hovedgård

Publisert:

Gården har en kvote på 530 tonn med 70 melkekyr. Noen av disse er NRF, men de er i gang med overgang til Jersy besetning. Vi takker for tilliten og ønsker lykke til!

    Kontakt oss