Ring 02634

Nytt ammekufjøs hos Gyrd Nannestad

Fjøssystemer har levert både bygg og i-mek hos Gyrd Nannestad på Gaupen.

Nytt ammekufjøs hos Gyrd Nannestad

Publisert:

Fjøset er med fire avdelinger. Det kjøres to hovedpuljer med kalving. I enden av fjøset er det fødeavdeling og kalvegjømmer. Fødeavdeingen er med dypstrø. Gjødselrenner med saktegående kjettingtrekk og tverrkulvert med gjødseltrykker til kum. 

Fjøset har 92 liggebåser, det vil i praksis være 20-22 kyr pr avdeling. Ungdyr, kviger og okser står i separat fjøs.

Nybygget er levert av Fjøssystemer Bygg, og eroppført med limtrekonstruksjon og massivtreelementer.

    Kontakt oss