Undervisningsfjøs hos Mosjøen videregående

Mosjøen videregående skole Avdeling Marka ( Nordland Fylkeskommune) har i 2018 tatt i bruk et nytt, flott storfefjøs på ca. 1600 m2.

Dette er et velgjennomført, moderne undervisningsfjøs med mye innhold, blant annet ysteri og en andreetasje med undervisnings- / møte rom.

I forhold til vår leveranse inneholder bygget på den ene siden av det romslige 3-meters brede fôrbrettet, en avdeling for 38 melkekyr, en stor sinkuavdeling med 17 plasser, velferdsavdeling som rommer opp til 12 kyr, pluss behandlingsbinger med totalt tre plasser. På andre siden av fôrbrettet er ungdyrene fordelt i binger etter alder og kjønn. De minste kalvene har fått egen avdeling i naborommet.

Fjøssystemer Midt-Norge har levert og montert komplett I-mek med Lely A4 melkerobot, cosmix kraftfôrstasjon, Vector grovfôrhåndtering, kubørster i alle 3 ku-avdelingene for god komfort, Lely Discovery skraperobot og Lely Calm drikkestasjon hos småkalvene. Av øvrig innredning er det levert spalteplank, ventilasjon, gummimatter, drikkeutstyr, kanalomrøring, kraftfôrsiloer og fôrskruer. Det er også valgt Agrilight belysning hos kyr og ungdyr.

Dette er et fjøs med god fokus på HMS. Det er derfor levert automatiske hev og senk porter i alle ungdyrsbinger, som via fjernkontroll kan stenger dyrene ved fôrbrettet når det er stell av liggeplasser.

Et estetisk pent fjøs da Lely rødt går igjen flere steder i bygget. Et bygg med fokus både på dyrenes, elevenes og drivernes velferd og sikkerhet.

Fjøssystemer ønsker skolen lykke til videre!

Undervisningsfjøs hos Mosjøen videregående

Publisert:

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner