Ring 02634

Nytt robotfjøs på Bryne

Vi har levert i-mek i det nye fjøset hos Torbjørn Haugland på Bryne.

Nytt robotfjøs på Bryne

Publisert:

Fjøset er på ca 1650m2 og har 61 liggebåser til melkeku og 12 liggebåser i sinkuavdelingen. Bak melkeroboten er det en velferdsavdeling, med syke- og kalvingsbinger. På andre siden av fôrbrettet er det kalv og ungdyr. 

Fjøset har naturlig ventilasjon levert av oss. Kalvene står i eget isolert rom, med separat ventilasjon og oppvarming. Lely A4 melkerobot, Cosmix kraftfôrstasjoner, Discovery skraperobot og en Juno fôrskyver. BvL stasjonær fullfôrmikser. All innredning er levert av oss.

    Kontakt oss