Nytt fjøs på Val Videregående

Val Videregående har satset stort for å gi sine elever et moderne og framtidsretta læringsmiljø.

Nytt fjøs på Val Videregående

Publisert:

Det er et robotfjøs med plass til ca 70 kyr. I tillegg til ungdyr og påsett av alle kvigene og halvparten av oksekalvene. Totalt ca 170 storfe. I tillegg til melkerobot er det også en fôringsrobot for grovfôr av typen Lely Vector. Den ser etter om dyrene har tilstrekkelig med fôr og skubber det inn til dyrene. Dersom det er lite mat, så blander den nytt og legger det ut.

Melkekvoten er på ca 375 tonn. Fjøset har kapasitet til å utvide dette en del. Skolen har i hovedsak dyr av Norsk Rødt Fe, men har også enkelte dyr av Holstein, Jersey og Brown Swiss.

I saueavdelingen er det plass til 60-70 vinterfôra søyer av Norsk Kvit Sau. De går på plastrister.

I fjøset er det også undervisningsrom med flott utsikt over fjøset. På utsiden er det bygget plansilo og gjødselkum.

Fjøssystemer har levert alt innvendig i fjøset.

    Kontakt oss

    Benytt skjemaet for å gjøre en henvendelse relatert til denne siden, så blir du kontaktet innen kort tid. Klikk her for å se oversikt over kontaktpersoner